Što je Analiza poslovnih procesa ?

Transparentni i kontrolirani poslovni procesi spadaju u temelj uspješnih tvrtki. Mnoge tvrtke na tržištu još uvijek nisu iskoristile potencijal upravljanja poslovnim procesima (BPM – Business process management).

Analiza poslovnih procesa predstavlja početnu točku u upravljanju poduzeća. Rezultat Analize poslovnih procesa podrazumijeva uspješno dokumentirane i standardizirane poslovne procese. Samo na procesima koji su dokumentirani i standardizirani se mogu ostvariti određeni ciljevi, kao npr. brže odrađivanje procesa, povećanje kvalitete, bolja usklađenost sa regulativom itd što u konačnici predstavlja unaprjeđenje poslovnog procesa.

Ključ analize poslovnih procesa je u unaprjeđenju postojećih procesa ili dizajnu novih procesa. Postoje dva načina analize procesa:

Statičku analizu procesa kojom se definira organizacijska usklađenost, usklađenost medija, Pokrivenost IT sustavima i Vrijednost pojedinih aktivnosti

Svi navedeni elementi analiziraju procese gdje je fokus definirati pokrivenost aktivnosti ljudima koji ih obavljaju, medijima kojima obavljaju te aktivnosti te IT sustavima koji im omogućavaju rad s aktivnostima. U konačnici, jako je bitno definirati vrijednost svake aktivnosti kako bi se mogle eliminirati one aktivnosti koje daju vrijednost od onih koje nisu potrebne.

S druge strane, dinamička analiza poslovnih procesa podrazumijeva simulaciju poslovnih procesa koji omogućavaju uočavanje uskih grla kod ljudskih resursa ili IT sustava, testiranje različitih modela upravljanja redovima čekanja i sl.

Analiza poslovnih procesa omogućuje

  • Identificiranje strategija i ključnih pokazatelja

  • Razumijevanje poslovne okoline

  • Definiranje Procesne mape poduzeća

  • Upravljanje znanjem, kvalitetom, rizicima itd

  • Razvoj TO-Be koncepta i procesa

  • Transformaciju organizacije

Isporuke projekta analize poslovnih procesa