enel_softwareag

Enel inženjering, kao jedan od pionira u poslovnim procesima sredinom devedesetih godina u Hrvatskoj,  uvodi ARIS platformu i metodologiju te započinje suradnju sa tadašnjim IDS Scheer-om. IDS Scheer smatra se osnivačem BPM industrije. Software AG 2009 godine preuzima IDS Scheer i ARIS platformu.

Upravo zahvaljujući preuzimanju ARIS-a i webMethods-a SAG postaje  globalni lider u upravljanju poslovnim procesima (BPM) i primjeni koncepta servisno orijentirane arhitekture (SOA). Sukladno novonastalim okolnostima današnji Enel konzalting započinje, odnosno nastavlja uspješnu suradnju sa Software AG-om.

enel_sag

Software AG pomaže organizacijama u ostvarenju njihovih poslovnih ciljeva na što brži način. Konačno „Get There Faster™“  je službeni slogan Software AG-a. Tehnologije s kojima raspolažu poput  „big data“, integracije i poslovnih procesa omogućuju korisnicima rukovođenje operativnom učinkovitosti, modernizaciju  poslovnih sustava i optimizaciju procesa u cilju donošenja inteligentnijih odluka i bolju uslugu. Nastavno na više od 40 godina iskustva u inovacijama sa korisnikom u središtu, Software AG je rangiran kao lider na tržištu u 15 kategorija, zahvaljujući  temeljnim proizvodnim rješenjima poput Adabas-a , Aris-a, Terracotta-e i Webmethods-a.  Software AG ima približno 5.300 zaposlenika u 70 zemalja i ima promet od 1.05 milijardi €  u 2012.

Više o Software AG-u saznajte na www.softwareag.com